تیم مدیریتی


 مدیر عامل آقای دكتر مهدي خدابنده لو

سوابق

 

مدیر پرستاری خانم نسرين ميرسنجري

 

 

سوابق

 • کارشناسی پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی
 • كارشناسي ارشد از دانشگاه علوم پزشكي مشهد
 • مدیر پرستاری بیمارستان البرز كرج
 • مدیر پرستاری بیمارستان ميلاد تهران
 • مدیر پرستاری بیمارستان نورافشار و نور شهريار
 • مدیر پرستاری بیمارستان پاستورنو
 

مسئول فنی خانم دكتر بهاره سپهریان

متخصص پزشكی قانونی

سوابق

 • پزشك عمومی از دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان
 • تخصص از دانشگاه علوم پزشكی ایران
 • پزشك قانونی بیمارستان صارم
 • پزشك مسئول پایش بنیاد شهید
 • پزشك قانونی و مسئول فنی بیمارستان پاستورنو
 

مدیر منابع انساني خانم دكتر سارا محمودی

 

سوابق

 • کارشناسی آمار از دانشگاه شهید بهشتی
 • کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
 • دکتری مدیریت رسانه از دانشگاه تهران
 • کارشناس بازرگانی بین الملل در شرکت مفتول فرد شاهین
 • مدیر روابط عمومی بیمارستان پاستورنو
 

مدیر اجرايي آقای مسعود ثاقب

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.