هزینه هتلینگ


نرخ تخت های بیمارستان هر شب

نرخ اتاق نرخ تخت روز (ریال)
اتاق خصوصی ۲۱,۷۳۸,۰۰۰
اتاق دو تخته ۱۶,۹۰۶,۰۰۰
اتاق سه تخته ۱۲,۰۷۶,۰۰۰
تخت همراه در اتاق 1 تخته ۲,۴۱۴,۰۰۰
تخت همراه در اتاق 2 تخته ۲,۴۱۴,۰۰۰
تخت همراه در اتاق 3 تخته ۲,۴۱۴,۰۰۰
سی سی یو CCU ۲۷,۷۷۴,۰۰۰
آی سی یو ICU ۴۳,۴۶۹,۰۰۰
تخت نوزاد ۸,۴۵۵,۰۰۰
انكوباتور (نوزاد غیر سالم) ۱۲,۰۷۶,۰۰۰
  • هزینه سایر خدمات طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.