پزشك بیماران بین الملل


 

  • ويزيت بيمار در ساعت اول بستری
  • هماهنگي با پزشك معالج و گرفتن دستورات اوليه
  • هماهنگي با سرپرستار بخش و دفتر پرستاري جهت انجام اقدامات پاراكلينيك و مشاوره هاي بيمار در سريعترين زمان
  • ويزيت روزانه بيمار
  • هماهنگی با مسئول سامانه الكترونيك و سايت جهت آماده كردن پرونده الكترونيك
  • همكاري با پزشك معالج جهت آماده كردن خلاصه پرونده و مدارك بيمار به زبان انگليسي
  • پيگيري موارد اور‍ژانسي كه ممكن است در طي 24 ساعت براي بيمار اتفاق بيافتد
  • ارائه اطلاعات كافي به بيمار در مورد نحوه شكايت

 

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.