کلینیک شنوایی سنجی


از جمله خدمات كلینیك شنوایی سنجی بیمارستان پاستورنو:

  • ارزیابی شنوایی نوزادان تازه بدنیا آمده، کودکان و افراد با هر سنی
  • انجام آزمون های الکتروفیزیولوژی پیشرفته ی OAE و AABR برای غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان
  • تجویز و تنظیم انواع سمعک های دیجیتالی و هوشمند
  • ارزیابی کامل وضعیت تعادل و سرگیجه با استفاده از آزمایش VNG و HIT

    مكان: بیمارستان پاستورنو، طبقه همكف

    تلفن تماس: ۷-۸۸۷۳۴۵۵۱ داخلی ۲۲۶- ۸۸۵۴۹۱۵۴

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.