اهداف و استراتژی ها


اهداف و استراتژی ها:

اهداف استراتژیک بیمارستان

 • هدف كلان ۱: ارتقای مستمر كیفیت خدمات و ایمنی بیمار
 • هدف كلان ۲: ارتقای عملکرد در حوزه مدیریت مالی
 • هدف كلان ۳: ارتقای عملکرد پرسنل درمانی، اداری و پشتیبانی
 • هدف كلان ۴: توسعه گستره پذیرش بیمار به کشورهای همسایه
 • هدف كلان ۵: شاخص شدن بیمارستان در چند حوزه خاص
 • هدف كلان ۶: توسعه و تجهیز منابع بیمارستان

استراتژی های اصلی بیمارستان

هدف كلان ۱: ارتقای مستمر كیفیت خدمات و ایمنی بیمار

 • استراتژی ۱: ارتقای فرآیند زایمان طبیعی در بیمارستان
 • استراتژی ۲: بازبینی كلیه فرآیندهای عملیاتی و غیرعملیاتی بیمارستان جهت شناسایی و رفع كمبودها (نیرو، تجهیزات، آموزش و…)
 • استراتژی ۳: پیاده سازی فرآیندهای كارشناسی شده جهت ارتقای سطح آموزش و سواد پرسنل
 • استراتژی ۴: اخذ رتبه عالی در اعتباربخشی ملّی بیمارستانی
 • استراتژی ۵: استقرار کامل استانداردهای پایه بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار
 • استراتژی ۶: افزایش رضایتمندی گیرندگان خدمت

هدف كلان ۲: ارتقای عملکرد در حوزه مدیریت مالی

 • استراتژی ۱: افزایش درآمدهای عملیاتی از طریق افزایش ضریب اشغال تخت به میزان ۸۰% و کاهش متوسط اقامت بیمار از ۵ روز به ۳ روز، همزمان با حفظ و افزایش کیفیت خدمات
 • استراتژی ۲: افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات خاص مانند کلینیک پا، زیبایی، اکسیژن تراپی و …
 • استراتژی ۳: راه اندازی بخش چکاپ پرسنل سازمان ها و مؤسسات دولتی و خصوصی
 • استراتژی ۴: آنالیز کامل سود و زیان بخش های بیمارستان به منظور اصلاح هدفمند فرآیندها

هدف كلان ۳: ارتقای عملکرد پرسنل درمانی، اداری و پشتیبانی

 • استراتژی ۱: توانمندسازی نیروی انسانی با تأکید بر آموزش
 • استراتژی ۲: جذب و ماندگاری نیروهای کارآمد در تمامی سطوح (پزشكی،‌ پرستاری،‌ پشتیبانی)
 • استراتژی ۳: طراحی و اجرای سیستم پرداخت عملکرد محور

هدف كلان ۴: توسعه گستره پذیرش بیمار به کشورهای همسایه

 • استراتژی ۱: فراهم سازی زیر ساخت های مورد نیاز برای ارائه خدمت به بیمار خارجی
 • استراتژی ۲: مذاکره با شرکت های توریست درمانی برای جذب بیماران خارجی

هدف كلان ۵: شاخص شدن بیمارستان در چند حوزه خاص

 • استراتژی ۱: راه اندازی کلینیک های خاص شامل: ناباروری، ناتوانایی های جنسی و دیابت در بیمارستان
 • استراتژی ۲: بازاریابی علمی به منظور کسب حسن شهرت در زمینه های خاصهدف كلان ۶: توسعه و تجهیز منابع بیمارستان
 • استراتژی ۱: استانداردسازی فضای فیزیكی موجود
 • استراتژی ۲: توسعه فضای فیزیكی
 • استراتژی ۳: تجهیز بخش ها و واحدهای بیمارستان


کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.