هزینه هتلینگ


نرخ اتاق نرخ تخت روز (ریال)
اتاق خصوصی 16،721،700
اتاق دو تخته 13،004،840
اتاق سه تخته 9،289،370
تخت همراه در اتاق 1 تخته 1،857،040
تخت همراه در اتاق 2 تخته 1،857،040
تخت همراه در اتاق 3 تخته 1،857،040
سی سی یو CCU 21،364،300
آی سی یو ICU 33،437،840
تخت نوزاد 6،503،810
انكوباتور (نوزاد غیر سالم) 9،289،370
  • هزینه سایر خدمات طبق تعرفه مصوب وزارت بهداشت می باشد.
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.