بیمه های طرف قرار داد مشاهده بیمه ها
بیمه بانك تجارت
بانك توسعه صادرات ايران
بيمه ملت
بیمه آسیا
بيمه كارآفرين
بیمه بانك مركزي
بيمه معلم
بيمه صدا و سيما
بيمه سامان
بيمه كوثر
بيمه شهر سالم، شهرداري
بیمه بانك سپه
برنامه كلينيك ها برنامه کلینک ها
روز نام پزشک ( کلینیک درد ) زمان
دوشنبه
دکتر ظفرقندی
10-12
روز نام پزشک ( متخصص داخلی ) زمان
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
دكتر اتابکی
10صبح
10صبح
10صبح
10صبح
10صبح
کلیه حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به بیمارستان پاستور نو تهران است.